Bilgisayar oyunları, beyinde yarattığı etkiler ile sürekli tartışma konusu olmuştur. Nörolojik ve psikolojik etkileri incelenen bilgisayar oyunları hakkında oldukça ilginç sonuçlar elde edildi.

Bilgisayar oyunları ve hipokampus
University of Montreal araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir araştırma, Super Mario 64 gibi üç boyutlu platform oyunlarını oynayan katılımcıların, oyun sonrasında hipokampusta daha fazla gri maddeye sahip olduğunu buldu. Hipokampustaki gri madde yoğunluğundaki fazlalık, oyuncuların yön bulma ve hafızalarının daha da güçlendiği anlamına geliyor.

Bir diğer çalışmada ise araştırmacılar 55-75 yaşları aralığında 33 kişiyi incelemeye aldı. Bu 33 kişiyi üç gruba ayırarak, bir gruba Super Mario oynatıldı, bir gruba ilk defa piyano dersi verildi, diğer gruba ise hiçbir şey yaptırılmadı.

Piyano dersi alanlar ve kontrol grubu olan hiçbir şey yapmayanlarda gri bölge artışı gözlemlenmedi. Ancak oyun oynayanların gri bölgeleri artış gösterdi. Dolayısıyla yaş grubundan bağımsız olarak oyun oynamanın hafıza ve yön bulma kabiliyeti açsından yararlı olduğu sonucuna varıldı.

Hipokampustaki gri bölge, Alzheimer gibi nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar için de önemli bir biyo belirteçtir.

Related Post

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Share On Reddit
Share On Stumbleupon
Share On Youtube
Contact us